วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550

อาชีพของชาวบ้านห้วยศาลา

การเพาะเห็ดต่างๆเงินลงทุน
ครั้งแรกประมาณ 8,000 บาท ขึ้นไป (ก้อนเชื้อเห็ด ก้อนละ 3-10 บาท โรงเรือนประมาณ 4,000 บาท ขึ้นไป)
รายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป/เดือน (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเห็ดที่เก็บได้ และราคาตลาดของเห็ดแต่ละชนิด)
อุปกรณ์ก้อนเชื้อเห็ด โรงเรือนเพาะเห็ดคลุมด้วยตาข่าย หรือมุงจากชั้นแขวนก้อน เชื้อเห็ดบัวรดน้ำ เกย์วัดความชื้น
แหล่งจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด ร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก ฟาร์มเพาะเห็ดทั่วไป
วิธีดำเนินการไปซื้อถุงเชื้อเห็ดจากแหล่งจำหน่าย ซึ่งถุงเชื้อเห็ดนั้น โดยทั่วไปเป็นถุงพลาสติกบรรจุเชื้อเห็ดมีรูปทรงคล้ายขวด โดยมีพลาสติกรูปทรงคอขวดใส่ปากถุงไว้เพื่อให้คล้ายคอขวด และมีจุกสำลีอุดปากถุง
เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดยานางิ เปิดถุงเห็ด โดยดึงจุกสำลีและพลาสติกที่ทำเป็นคอขวดออก ปาดปากถุง ส่วนเห็ดเป๋าฮื้อและยานางิไม่ต้องปาดปากถุง นำไปวางซ้อนกันบนชั้นแขวนในโรงเรือน โดยให้ถุงอยู่ในลักษณะแนวนอนรดน้ำรักษาความชื้น 70-90% วันละ 2 - 6 ครั้ง โดยรดน้ำเป็นฝอยพ่นเหนือถุง อย่ารดน้ำเข้าปากถุง หลังจากนั้นจะเริ่มมีดอกเห็ดโผล่ออกมาทางปากถุง ประมาณ 7-10 วัน ก็เก็บเห็ดรุ่นแรกได้ ระยะห่างของรุ่น10-15 วัน ส่วนเห็ดเป๋าฮื้อและยานางิ ประมาณ 10-15 วัน เก็บเห็ดได้ ระยะห่างของรุ่น 30-40 วัน เห็ดหูหนู เปิดถุงเห็ด โดยดึงสำลีและพลาสติกที่ทำเป็นคอขวดออก รัดปากถุงแล้วเอามีดกรีดข้างถุงเป็นแนวเฉียง 4 แนว ๆ ละ 3 บั้งนำไปวางบนชั้นแขวน รดน้ำรักษาความชื้น 80-90% ประมาณ 10-15 วัน เก็บเห็ดได้ ระยะห่างของรุ่น 15-20 วันเห็ดหอม กรีดถุงเห็ดให้เหลือเฉพาะส่วนก้นถุง 1-2 นิ้ว รดน้ำรักษาความชื้น 70-80% ประมาณ 7-10 วัน จะเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ ระยะห่างของรุ่น 15-20 วัน
ตลาดจำหน่าย ตลาดสด ขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้า ซุปเปอร์มาเก็ต โรงงานแช่แข็ง โรงงานบรรจุกระป๋อง
ข้อแนะนำ 1. เงินลงทุนอาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ปริมาณ ก้อนเชื้อเห็ดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
2. การเลือกก้อนเชื้อเห็ด ควรเลือกที่มีเส้นใยเต็มถุง ไม่มีการปนเปื้อนของ เชื้อรา และเป็นก้อนเชื้อที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
3. การรดน้ำเห็ดทุกชนิดที่อยู่ในถุงเชื้อเห็ด ควรรดน้ำเหนือถุง อย่ารดน้ำเข้าปากถุงเพราะน้ำจะ ขังอยู่ในถุง ทำให้เชื้อเสียเร็ว
4. โดยปกติ ก้อนเชื้อเห็ดจะหมดอายุการเก็บผลผลิตเมื่อครบ 3 เดือน


การปลูกผัก


เงินลงทุนประมาณ 3,000 บาท/ไร่ (ไม่รวมค่าที่ดิน) (เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1,000 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยประมาณ 2,000 บาท/ไร่ ค่าทำร้านให้แตงเลื้อยเกาะขึ้นอยู่กับวัสดุในท้องถิ่นนั้น)
รายได้ ประมาณ 6,000 บาท/ไร่วัสดุ/อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย จอบ เสียม วัสดุทำร้าน (ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น ๆ)แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไป หรือบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ


วิธีดำเนินการ


1. ดินที่เหมาะสมกับการปลูกแตงกวา คือดินร่วนปนทราย หรือว่าดินน้ำไหลทรายมูล (ดินบริเวณที่น้ำท่วมถึงจะเพาะปลูกได้ก็ต่อเมื่อน้ำลดลงแล้ว)
2. อากาศที่เหมาะสมจะต้องไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปนัก ถ้าอากาศร้อนเกินไปจะให้ผลผลิตน้อย และมีแมลงรบกวนมาก ถ้าหนาวเกินไปยอดจะหงิกงอ ไม่เจริญเติบโตเต็มที่
3. การเตรียมที่เพาะปลูก ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินน้ำไหลทรายมูลจะต้องขุดพลิกดินตากแดดเก็บวัชพืชทิ้งให้หมด
4. การขุดหลุมควรกว้างอย่างน้อย 6 นิ้ว ลึกประมาณ 3 นิ้ว ก้นหลุมควรย่อยดินให้ละเอียด ระยะห่างระหว่างหลุมและแถว ถ้าพันธุ์ผลเล็ก ควรห่างกัน ประมาณ 50 เซนติเมตร ถ้าเป็นพันธุ์ผลโตระยะห่างประมาณ 1 เมตร เมล็ดที่หยอดต่อหลุมประมาณ 20 เมล็ด เมื่อหยอดเมล็ดแล้วควรกลบด้วยขี้เป็ด 1 กำมือ รดน้ำให้โชก เมื่อแตงกวาเริ่มโต รดน้ำเช้า - เย็น รอบ ๆ หลุม5. การพรวนดินและใส่ปุ๋ย ทำ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน ครั้งที่ 2 อายุ 15 วัน ครั้งที่ 3 เมื่ออายุได้ 20-24 วัน6. เก็บผลครั้งแรกได้เมื่อแตงอายุได้ประมาณ 30 วัน
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
ตลาดสด ขายส่งร้านขายผักหรือร้านอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น: